Italian siffror och pengar – Siffror

Siffror och pengar – Siffror Siffror och pengar – Pengar
noll Accepterar ni ___?
zero Accettate ___?
Siffra Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
ett … kreditkort?
uno … carte di credito?
Siffra betalningsmetod
två … betalkort/debitkort?
due … carte di addebito?
Siffra betalningsmetod
tre … kontanter?
tre … contante?
Siffra betalningsmetod
fyra … checkar?
quattro … assegni?
Siffra betalningsmetod
fem Jag skulle vilja växla lite pengar.
cinque Vorrei cambiare del denaro.
Siffra Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
sex Hur ser växlingskursen ut mellan _[valuta 1]_ och _[valuta 2]_?
sei Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Siffra Förhör dig om växlingskursen
sju
sette Siffror och pengar – Bankomat
Siffra
åtta Slå in din pinkod.
otto Inserisci il codice PIN.
Siffra Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
nio Ta ut pengar
nove Preleva denaro
Siffra Alternativ då du vill ta ut pengar
tio Bekräfta
dieci Conferma
Siffra Bekräfta ett val
elva Avbryt
undici Cancella
Siffra Avbryt en handling
tolv Välj summa
dodici Seleziona importo
Siffra Välj hur stor summa du vill ta ut
tretton Vill du ha kvitto?
tredici Vuoi la ricevuta?
Siffra Få ett kvitto över uttaget
fjorton
quattordici
Siffra
femton
quindici
Siffra
sexton
sedici
Siffra
sjutton
diciassette
Siffra
arton
diciotto
Siffra
nitton
diciannove
Siffra
tjugo
venti
Siffra
trettio
trenta
Siffra
fyrtio
quaranta
Siffra
femtio
cinquanta
Siffra
sextio
sessanta
Siffra
sjuttio
settanta
Siffra
åttio
ottanta
Siffra
nittio
novanta
Siffra
hundra
cento
Siffra
miljon
milione
Siffra
miljard
miliardo
Siffra