Website

Web tools

GOOGLE ANALYTICS
GOOGLE SEARCH CONSOLE
GOOGLE ADS
INTERNET STIFTELSEN
W3
GT METRIX
BREDBANDSKOLLEN
SPEEDTEST
Check PageRank
FileZilla
IP adress

Domain provider

LOOPIA
ONE
WEBSUPPORT
VERISIGN
EGENSAJT
SVENSKA DOMÄNER
MISS HOSTING

Affiliate marketing

TRADE TRACKER
TRADE DOUBLER

Priority

1

2

3

4

20 st

14 st

9 st

9 st

Förfalldatum +10+20= 30 dagar senare ledig domän

Program

FileZilla

FTF konto

Skillnaden mellan unika besökare, besök och sidvisningar

Många aspekter av det som man jobbar med dagligen blir en självklarhet. Man lär sig vad det är, hur det går till och sen sitter det där i ryggmärgen. Vare sig det handlar om kocken som svänger ihop en bea eller busschauffören som vant rattar i innerstan med millimeterprecision. Så är naturligtvis även fallet med oss webbanalytiker där olika begrepp, mätning, nyckeltal och konverteringar är exempel på sådant som man snabbt blir van vid.

Men för någon som inte gör det här varje dag så är det ingen självklarhet.

För mig och alla andra på Avantime Marketing innebär våra kontinuerliga webbråd och utbildningar en naturlig mötesplats för att diskutera webbanalys och digital närvaro med våra uppdragsgivare. Givetvis är vi införstådda med att de inte har vår kunskapsnivå (det är ju därför vi är där!) och anpassar oss därefter. Men hur mycket man än försöker så händer det ibland att man inte förklarar något tillräckligt ingående eller förutsätter att någon kommer ihåg allt man gick igenom för två månader sedan.

Vi har märkt att det framförallt är tre olika begrepp som man som webbanalytiker ofta slänger sig med, men som är svåra att komma ihåg och hålla isär ifall man inte arbetar med det kontinuerligt. Problemet är att förstå skillnaden mellan unika besökare (nämns ibland bara som besökare), besök och sidvisningar. Jag ska här försöka förklara dessa begrepp så enkelt som möjligt, utan att trassla in mig i tekniska termer och alla undantag som finns. För  mer ingående definitioner rekommenderar jag det här blogginlägget.

Unika besökare

Mätningen för webbstatistiksystem som Adobe SiteCatalyst eller Google Analytics sker genom cookies. Dessa sätts i webbläsarna när man besöker en viss webbplats och används bland annat för att identifiera nya och återkommande användare, och vad de gör på webbplatsen. När du besöker en webbplats med mätning kollar den om du har cookien. Har du det så räknas du som en återkommande besökare, i annat fall sätts en ny cookie och du räknas som en ny unik besökare. Något förenklat kan man alltså säga att en cookie=en unik besökare.

Brasklappen här är då naturligtvis att “unika besökare”  i själva verket inte handlar om unika personer, utan snarare om unika webbläsare. Man ska också ha i åtanke att cookies kan raderas. Om du inte har någon cookie kommer webbstatistiksystemet inte känna igen dig och en ny cookie kommer att sättas, vilket innebär att du blir en ny unik besökare även om du faktiskt har besökt siten tidigare. Så det finns en felmarginal mellan unika besökare och faktiska unika personer, men det är trots allt det närmaste vi kommer med traditionell mätning.


nils_info

Besök

En unik besökare kan ju sedan återkomma till en webbplats flera gånger. Den kommer då fortsätta att vara samma unika besökare (webbstatistiksystemet känner igen cookien) men varje besök denne gör kommer att registreras enskilt. Ett besök börjar från och med det att en användare kommer till någon sida på webbplatsen till dess att man lämnar den eller är inaktiv i mer än 30 minuter.

Du kan i teorin alltså ha uppe en webbplats i en flik en hel dag, men så fort du inte klickat dig vidare under 30 minuter så avslutas det påbörjade besöket. När du sedan öppnar fliken och klickar dig vidare igen så startas ett nytt besök trots att du inte stängt fliken och lämnat webbplatsen.

Sidvisningar

En sidvisning innebär egentligen, precis som namnet antyder, att en sida visats. Rent tekniskt innebär det att en sida, och därmed även webbstatistiksystemets script, laddas vilket möjliggör att datan kan skickas.

För att summera så kan varje unik besökare alltså göra flera besök, och under varje besök skapa flera sidvisningar.

Kom igång med webbanalys

Att komma igång med webbanalys kan vara svårt. Många är osäkra på om de mäter rätt saker och på rätt sätt. Och vad betyder egentligen siffrorna? Att identifiera vilka problem och möjligheter en webbplats har är naturligtvis direkt avgörande för hur väl den presterar.

Målgrupp 100 0000 st

Öppningsfrekvens 40% = 40000

CTR/ Klickfekvens  10%= 4000

Klickfrekvens (CTR från engelska Click-through rate) är antalet klick som en sponsrad länk tar emot dividerat med antalet gånger den sponsrade länken har visats. CTR är således ett sätt att mäta hur väl en reklamkampanj på Internet lyckats fånga besökares intresse.

Clickthrough rate (CTR): Definition

A ratio showing how often people who see your ad end up clicking it. … CTR is the number of clicks that your ad receives divided by the number of times your ad is shown: clicks ÷ impressions = CTR. For example, if you had 5 clicks and 100 impressions, then your CTR would be 5%

Konvertering eller konverteringsfrekvens ett mått på hur många av alla av dina besökare, eller potentiella kunder, som faktiskt gör precis det du vill dom ska göra inom en viss tidsram. För en e-handen brukar detta betyda att köpa något men det kan lika väl handla om att begära en offert eller att anmäla sig till ett nyhetsbrev. Exakt vad som en konvertering innebär är helt och hållet upp till vad man har för målsättning med hemsidan.

80% av 4000 =3200 gör undersökningen